Моделі взаємодії електромагнітного поля рухомих систем низькочастотної індуктивної електророзвідки та провідних феромагнітних тіл

  • Ігор Бучма
Ключові слова: гармонічні електромагнітні поля, вихрострумовий метод, електророзвідка, пошукові системи провідних тіл.

Анотація

Предметом статті є огляд запропонованих автором динамічних моделей взаємодії первинного електромагнітного гармонічного поля рухомих електророзвідувальних систем та вторинного (вихрострумового) поля провідного тіла з феромагнітними властивостями і пропозицій нових застосувань таких та подібних систем. Ці моделі дозволяють теоретично обґрунтувати форму
сигналу від феромагнітного тіла. Сигнал такої форми часто спостерігався рухомими системами
на практиці, але він не мав теоретичного пояснення і тому не використовувався. Метою огляду є ознайомлення широкої наукової спільноти з новими можливостями рухомих електророзвідувальних систем. Зокрема, це здатність рухомих електророзвідувальних систем за відповідними сигналами виявляти в землі та воді провідні тіла не тільки з діамагнітними властивостями, але й з феромагнітними. Це розширює область застосування рухомих електророзвідувальних систем та дозволяє створювати інші рухомі системи за новим призначенням. Показано, що сигнал від тіл з феромагнітними властивостями за формою подібний до одного періоду синусоїди. Амплітуда сигналу пропорційна швидкості руху технічних засобів відносно тіла та частоті гармонічного поля. Перехід одного півперіоду до другого має місце в момент, коли рухома система проходить точку, що є найближчою до тіла. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному. Проведено огляд розроблених теоретичних обґрунтувань форми сигналу від тіл з феромагнітними властивостями для рухомих систем з вимірюванням як точкових фазових характеристик, так і характеристик, усереднених по площі. Запропоновано застосування відомих аероелектророзвідувальних систем за новим призначенням, а також нові рухомі системи для пошуку провідних тіл в зонах автомобільного і залізничного шляхопроводів, сільськогосподарських полів та у водних глибинах.

Посилання

Mizyuk L.Ya., Podzharyiy V.M., Prots R.V. Measurement of magnetic field invariants in electrical prospecting.- Kyiv: Naukova dumka, 1976. -231s. (Rus)

Yakubovskiy Yu.V. Electrical prospecting.-Moskva: Nedra, 1973.-302s.(Rus)

Svetov B.S., Mizyuk L.Ya., Podzharyiy V.M. Ore electrical prospecting by the method of elliptically polarized field.-Moskva: Nedra, 1969.-182s.(Rus)

Equipment for airborne geophysical prospecting with magnetic and electromagnetic information channels/Vakulskiy A.A., Mizyuk L.Ya., Prots R.V., SikachevskiyYu.Yu.- Kyiv: Naukova dumka, 1985. -253s.(Rus)

Svetov B.S.Theory, methodology and interpretation of low-frequency inductive electrical prospecting.-Moskva: Nedra, 1973.-254s. Rus)

Laptev V.F., Lobacheva E.P., Pris G.V., Svetov B.S.Two-loop method of inductive low-frequency electrical prospecting//Proceedings of TsNIGRI.-Moskva: TsNIGRI, 1972. -Vol. 104: Ore geophysics. -S. 86-95.(Rus)

MyziukL.Ya. On the state and some prospects for the development of information-measuring systems for ground-based methods of inductive electrical prospecting. Selection and transmission of information. - Kyiv: Naukova dumka, 1970. Vol 26.-S. 92-100. (Rus)

Buchma I.M. Method of aeroelectric exploration of leading magnetic ores. Information technologies and systems. No 1-2, 2001. S. 115-122.(Ukr) https://doi.org/10.5771/1439-880X-2001-2-115

Buchma I.M.Pеrspectives for expanding the applications of eddy current aeroelectric prospecting systems with artificial harmonic fields.Avtomatyka, vymiriuvannia, keruvannia. No 880, 2017.-S.3-9.(Ukr)

Buchma I.M. Eddy current method and structure of hardware for finding local conductive bodies in the area of the highway.Avtomatyka, vymiriuvannia, keruvannia. No 1, 2019.-S.1-6.(Ukr)

Опубліковано
2023-12-25