Поточний номер

№ 38 (2023): ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Публікуються статті з механіки, фізико-математичного та комп’ютерного моделювання
складних неперервно-дискретних систем і процесів. 

Опубліковано: 2023-12-23

Статті

Переглянути всі випуски

ISSN (print) - 1816-1545

ISSN (on-line) - 2617-5258

DOI https://doi.org/10.15407/fmmit

Головний редактор:  Є. Чапля;

Заступники головного редактора:  В.Пелих, Я. П’янило, Б. Гера;

Відповідальний секретар:  А.Торський

Члени редколегії:  М.Андрійчук, Р. Бунь, Б.Виноградський, А.Власов, Б. Гайвась, О. Гачкевич, О. Грицина, А. Дзюба,
І.Дияк, О.Іващенко, П. Каленюк, Ю. Кубік, М. Качмарек, П. Костробій, Р. Кушнір, О. Лимарченко,
А.Лопатьєв, П. Малачівський, , О. Машков, Р. Мусій, Ю. Повстенко, Я. Рибіцькi, Г. Сулим,
Р.Терлецький ,О.Худолій, М. Цєшко, О. Чернуха.

У збірнику публікуються статті з механіки, фізико-математичного та комп’ютерного моделювання складних неперервно-дискретних систем і процесів. Призначений для викладачів, аспірантів та наукових працівників вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів. Збірник «Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології» визнаний ВАК України науковим фаховим виданням, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів: доктора та кандидата фізико-математичних і технічних наук за спеціальностями «Механіка» та «Інформатика і кібернетика»

Згідно положення про конфіденційність імена та електронні адреси, вказані користувачами збірника, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань збірника; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам. Подання статті раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів.

Статті передаються на рецензії спеціалістам по тематиці збірника. У разі переробки статті авторами згідно зауважень рецензента датою надходження рукопису статті в редакцію приймається дата її повторно надсилання. За відмови у публікації роботи рукописи статей авторам не повертаються. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису. Рукописи, не оформлені належним чином , не приймаються до публікації.

Наукова тематика збірника - оригінальні й оглядові роботи з галузі фізико-математичного та комп’ютерного моделювання складних неперервно-дискретних систем та процесів. Призначений для викладачів, аспірантів та наукових працівників вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів.

Збірник подається до друку після ухвалення Вченою радою Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем маханіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. Періодичність виходу збірника – 2 рази в рік.