Діагностика та прогнозне обслуговування індустріальних електродвигунів

  • Христина Висоцька
  • Віталій Павлюк
  • Адріан Наконечний
  • Михайло Веселовський
Ключові слова: діагностика електродвигунів, рекурентні нейронні мережі, прогнозування, класифікаціяполомок електродвигунів.

Анотація

На даний час перспективними методами діагностування електродвигунів на виробництвах є системи, що використовують засоби автоматичного постійного або періодичного контролю, спрямовані на прогнозування поломок та залишкового ресурсу двигунів. Однак більшість напрацювань у даному напрямку залишаються суто теоретичними і часто досліджують дуже вузьку проблему або ж, навпаки, надають надто поверхневий огляд можливих методів та алгоритмів, тоді як в реальних умовах все ще використовуються в основному прилади ручного контролю і лише зрідка частково автоматизовані пристрої [1].З огляду на це існує велика зацікавленість урозробленні програмного методу прогнозного обслуговування електродвигунів. У цьому дослідженні розглядаються рекурентні нейронні мережі з шарами довготривалої короткочасної пам’яті (ДКЧП-шарами), які здатні ефективно моделювати послідовні дані та вивчати складні залежності [2].

Посилання

Rynok elektrodvyhuniv, reduktoriv i generatoriv v Ukrayini: na porozi novoyi elektrifikatsiyi. Analiz rynku. Pro-Consulting. URL: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/rynok-elektrodvigatelej-reduktorov-i generatorov-v-ukraine-na-poroge-novoj-elektrifikacii.

Yatsun A.M., Yatsun M.A. Ekspuatatsiya ta diagnostuvannya elektrychnykh mashyn i aparativ: Navch. posibnyk. - Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2010. - 228 s.

Ukraine. How much does it weigh in the e-motor world? - Electric Motor Engineering. Electric Motor Engineering. URL: https://www.electricmotorengineering.com/ukraine-how-much-does-it-weigh-in-the-e motor-world/.

Predictive Maintenance Market Size Global Report, 2022 - 2030. Polaris. URL:https://www.polarismarketresearch.com/industry-analysis/predictive-maintenance-market.

Predictive Maintenance Market: The Evolution from Niche Topic to High ROI Application. IoT Analytics. URL: https://iot-analytics.com/predictive-maintenance-market-evolution-from-niche-topic-to-high-roi application/.

Salonen A., Deleryd M. Cost of poor maintenance. Journal of Quality in Maintenance Engineering. 2011. https://doi.org/10.1108/13552511111116259

Holbert K.E., Lin K., Karady G.G. Enhancement of electric motor reliability through condition monitoring. IFAC Proceedings Volumes. 2006. T.39, №7. S.255-260. URL: https://doi.org/10.3182/20060625-4-ca 2906.00049.

Methods of Condition Monitoring and Fault Detection for Electrical Machines / K. Kudelina ta in. Energies. 2021. T.14, №22. S.7459. URL: https://doi.org/10.3390/en14227459.

Опубліковано
2023-12-24