Розв’язування мультимодальних оптимізаційних задач великої розмірності

  • Anatolii Kosolap д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри Українського державного хіміко-технологічного університету, просп. Гагаріна, 8, 49005, Дніпро
Ключові слова: мультимодальні оптимізаційні задачі; тестові задачі; метод точної квадратичної регуляризації.

Анотація

У роботі розглядаються мультимодальні оптимізаційні задачі великої розмірності. Такі задачі мають безліч локальних екстремумів. Вони є досить складними для чисельного розв’язування сучасними методами. Але більшість практичних оптимізаційних задач є мультимодальними. Для перевірки ефективності нових методів глобальної оптимізації розроблені бібліотеки тестових та прикладних мультимодальних задач. Виникає проблема, як визначати ефективність методу при розв’язуванні задач з даних бібліотек. Ми пропонуємо простий критерій для визначення ефективності методу оптимізації. Пропонується розглядати тільки задачі з невідомими розв’язками. Тоді кращим буде такий метод, який дає кращі розв’язки для більшої кількості задач з даних бібліотек. В роботі показано, що на сьогодні кращим методом для розв’язування мультимодальних задач великої розмірності є метод точної квадратичної регуляризації.

Посилання

Locatelli, M., Schoen, F. (Global) Optimization: Historical notes and recent

Developments // EURO Journal on Computational Optimization, vol. 9, 2021. – pp. 1–15.

Jamil, M, Yang, XS. A literature survey of benchmark functions for global optimization problems // Int. J. Math. Model Numer. Optim. Vol. 4, No. 2, 2013, pp. 150–194.

Kosolap A. Practical Global Optimization. – Dnipro.: Publisher Bila K.O., 2020. – 192 p.

Опубліковано
2023-06-13