Метричні оцінки визначника задачі Ніколетті для рівняння типу Ейлера

  • Volodymyr Ilkiv д. ф.-м. н., професор, професор кафедри вищої математики Національного університету «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів
  • Mykhailo Symotiuk к. ф.-м. н., ст. наук. сп., зав. лаб. математичної фізики відділу диференціальних рівнянь і теорії функцій ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, вул. Наукова, 3-Б, 79060, Львів
  • Yaroslav Slonovskyi аспірант кафедри вищої математики Національного університету «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів
Ключові слова: багатоточкова задача, рівняння типу Ейлера, метричний підхід, проблема малих знаменників

Анотація

Встановлено метричні оцінки знизу для характеристичного визначника інтерполяційної задачі Ніколетті за виділеною змінною та умовами періодичності за рештою змінних для гіперболічного рівняння типу Ейлера у випадку, коли вузли інтерполяції утворюють геометричну прогресію.

Посилання

Il’kiv V. S., Symotiuk M. M., Slonovskyi Ya. O. Metric estimates of the characteristic determinant of a multipoint problem for an equation of the Euler type // Mat. methods and phys.-mechanical fields. – 2022. – 65, No. 1-2. – pp. 65–79.

Maturin Yu. P., Symotiuk M. M. Estimates of the characteristic determinant of the Nicoletti problem for a strong hyperbolic equation // Sci. Bull. of Uzhgorod National University. – 2018. – 2, issue 2 (33). – pp. 100–108.

Ptashnyk B. I. Incorrect boundary value problems for partial differential equations. – Kyiv: Nauk. dumka, 1984. – 264 p.

Ptashnyk B.Yo., Ilkiv V.S., Kmit I.Ya., Polishchuk V.M. Nonlocal boundary value problems for partial differential equations. – Kyiv: Nauk. dumka, 2002. – 416 s.

Опубліковано
2023-06-13