Методологія та механізми розробки, оцінки та порівняння міжнародних та національних постквантових стандартів асиметричних криптоперетворень

  • Ivan Gorbenko д.т.н., професор, АТ «Інститут Інформаційних технологій» вул. Коломенська, 15, 61166, Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи 4, 61022, Харків
  • Maryna Yesina к.т.н., АТ «Інститут Інформаційних технологій» вул. Коломенська, 15, 61166, Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи 4, 61022, Харків
  • Volodymyr Ponomar к.т.н., АТ «Інститут Інформаційних технологій» вул. Коломенська, 15, 61166, Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи 4, 61022, Харків
Ключові слова: АСШ, ЕП, криптографічна стійкість, критерії, комплексна методологія оцінки та порівняння, методики оцінки та порівняння на основі безумовних, умовних та прагматичних критеріїв, ПІК.

Анотація

Наразі інтенсивно проводяться теоретичні та практичні дослідження, що пов’язані з розробкою, оцінкою, порівнянням та стандартизацією перспективних асиметричних криптографічних перетворень. Згідно існуючих поглядів, асиметричні стандарти криптографічного захисту інформації (КЗІ) повинні відповідати вимогам постквантовості, забезпечувати захист від класичних, квантових атак, а також бажано забезпечувати певний захист від атак на основі помилок та атак сторонніми каналами від порушника (криптоаналітика) 3-го рівня, для якого практично не існує матеріально-технічних та фінансових обмежень, та їх використання на практиці. Проблема постквантової стандартизації вирішується в декілька етапів: обґрунтування вимог; обґрунтування та вибір математичних методів розробки постквантових стандартів асиметричного шифрування (АСШ); протоколів інкапсуляції ключів (ПІК) та електронного підпису (ЕП). Для вирішення вказаних проблемних завдань необхідні теоретичні та практичні дослідження щодо експериментального підтвердження відповідності вимогам засобом використання комплексної методології оцінки та порівняння постквантових проєктів та стандартів АСШ, ПІК та ЕП.

Посилання

NIST IR 8413 Status Report on the Third Round of the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Process.

DSTU 8961:2019 Informatsiy̆ni tekhnolohiï. Kryptohrafichnyy̆ zakhyst informatsiï. Alhorytmy asymetrychnoho shyfruvannia ta inkapsuliatsiï kliuchiv.

Crystals-Kyber: a CCA-secure module-lattice-based KEM / Leo Ducas., and other. // URL: https://eprint.iacr.org/2017/634.pdf.

Gorbenko I. D. Metody, metodyka ta rezultaty porivnialnoho analizu elektronnykh pidpysiv zghidno DSTU ISO/IEC 14888-3:2014 / I. D. Gorbenko, M. V. Yesina // Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”: seriia “Avtomatyka, vymiriuvannia ta keruvannia”. – L. : Natsionalnyi universytet “Lvivska politekhnika”, 2016. – № 852 – S. 9–22.

Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати
Gorbenko, I., Yesina, M., & Ponomar, V. (2023). Методологія та механізми розробки, оцінки та порівняння міжнародних та національних постквантових стандартів асиметричних криптоперетворень. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, (36), 63-67. Retrieved із http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/277