Дискретні фрактальні ступінчасті мультивейвлети і мультивейвлет-пакети – нова мультивейвлет-технологія для оброблення та кодування зображень

  • Lev Hnativ к. т. н., пров. н. с., інститут кібернетики НАН України, пр. Глушкова, 40
Ключові слова: фрактальні ступінчасті мультивейвлети; вейвлет-пакети; мультивейвлет-пакети; мультивейвлет-перетворення; дискретне мульти-вейвлет-перетворення; швидкі алгоритми; швидке мультивейвлет-перетворення; мультиплікативна складність; мультивейвлет-технологія

Анотація

Розроблено метод побудови і алгоритми двовимірних (2D) дискретних фрактальних ступінчастих мультивейвлетів і мультивейвлет-пакетів, дискретних мультивейвлет-перетворень з мультивейвлет-пакетами заданих розмірів для різних рівнів розкладу без виконання операцій згортки і прорідження вибірки на відміну від класичного методу. Розроблено алгоритми 2D швидких мультивейвлет-перетворень (ШМВП) з мультивейвлет-пакетами заданих розмірів для різних рівнів розкладу низької обчислювальної складності. Запропоновано метод і алгоритми кодування зображень на основі 2D ШМВП як нова мультивейвлет-технологія. Запропоновано метод кодування зображень на основі трьохрівневого 2D ШМВП, який порівняно з відомим класичним алгоритмом Малла має в 78,8 раз меншу мультиплікативну складність і потребує у 22,5 рази менше додавань.

Посилання

References

Martin M.B., Bell A.E. New image compression techniques using multiwavelets and multiwavelet packets. IEEE Trans Image Process. 2001, vol.10, №4. Р. 500-510.

Hnativ L.O. Fraktalni stupinchasti multyveivlety – nova veivlet-tekhnolohiia dlia obroblennia syhnaliv ta koduvannia zobrazhen. Tezy dop. Mizhnar. nauk. konf. “Suchasna informatyka: problemy, dosiahnennia ta …”, Ukraina, Kyiv, 13-15 hrudnia 2017. S. 195-197.

Lev Hnatav Orthonormalized basic of fractal stepped multiwavelets – a new multiwavelet technology for signal and image processing. Physico-mathematical modelling and informational technologies. 2021. № 32. S. 91-95.

https://doi.org/10.15407/fmmit2021.32.091.

Malla C. Veivletы v obrabotke syhnalov. Moskva: Myr. 2005. 671 s.

Honsales D., Vuds R. Tsyfrovaia obrabotka yzobrazhenyi. Moskva: Tekhnosfera. 2005. 1072 s.

Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати