Урахування явищ осмосу при моделюванні процесів типу фільтрація-конвекція у многозв’язних областях методами теорії збурень

  • Andrii Bomba д. т. н., професор, Національний університет водного господарства та природокористування, вул. Соборна, 11, 33028, Рівне
  • Oksana Ostapchuk к. т. н., доцентка, Національний університет водного господарства та природокористування, вул. Соборна, 11, 33028, Рівне
Ключові слова: крайова задача, фільтрація, конвекція, осмос, збурення, квазіконформні відображення, числові і асимптотичні методи

Анотація

У роботі на основі синтезу методу комплексного аналізу та теорії збурень розроблено новий підхід до урахування осмосу при прогнозуванні процесів типу фільтрація-конвекція в квазіідеальних пористих середовищах (в многозв’язних областях), обмежених лініями течії та еквіпотенціальними лініями. Розв’язок відповідної виродженої задачі одержано на основі розробленого методу нелінійного обернення розв’язків крайових задач на конформні відображення. Побудовано алгоритм розрахунку рівномірної динамічної сітки, ліній розділу течії (кінцевих точок на внутрішньому контурі-поповнювачі течії) і швидкості ідеального фільтраційного поля в тризв’язній області обмеженої еквіпотенціальними лініями. З урахуванням викладеного та розробленого методу характеристик, отримано формули для наближеного розв’язку задач конвективного масоперенесення на збуреному осмосом фільтраційному полі.

Посилання

Vlasiuk A.P., Martyniuk P.M. Matematychne modeliuvannia konsolidatsii hruntiv v protsesi filtratsii solovykh rozchyniv: monohrafiia. Rivne: NUVHP, 2004. 211 s.

Vlasiuk A.P., Ostapchuk O.P. Matematychne modeliuvannia perenosu solovykh rozchyniv pry filtratsii pidzemnykh vod u hruntovykh masyvakh: monohrafiia. Rivne: NUVHP, 2015. 214 s.

Bomba A.Ia., Baranovskyi S.V., Prysiazhniuk I.M. Neliniini synhuliarno zbureni zadachi typu «konvektsiia-dyfuziia»: monohrafiia. Rivne: NUVHP, 2008. 252s.

Bomba A.Ia., Kashtan S.S., Pryhornytskyi D.O., Yaroshchak S.V. Metody kompleksnoho analizu: monohrafiia. Rivne: NUVHP, 2013. 415 s.

Bomba A.Ia., Prysiazhniuk I. M., Prysiazhniuk O. V. Metody teorii zburen prohnozuvannia protsesiv teplomasoperenesennia v porystykh ta mikroporystykh seredovyshchakh: monohrafiia. Rivne: O. Zen, 2017. 291 s.

Lavrentev M.A., Shabat B.V. Methods of the theory of function of complex variable. Nauka. Moscow, 1987, 544 p.

Godunov S.K., Ryabenkii V.S. Difference Schemes: An Introduction to the Underlying Theory. Elsevier Science, Amsterdam, 1987.

Lyashko I.I., Makarov V.L., Skorobogatko A.A. The method of calculations. Kyiv, 1977. 408 р.

Samarskii Alexander A. The Theory of Difference Schemes. Marcel Dekker, 2001. 761 p.

Опубліковано
2023-06-13