Метод відновлення внутрішньої структури 3D тіла на основі використання систем трьох рентгенівських знімків та томограм

  • Oleg O Lytvyn д. ф.-м. н., професор, Українська інженерно-педагогічна академія, вул. Університетська, 16, 61003, Харків
  • Oleksandra Lytvyn к. ф.-м. н., професор, Харківський національний університет радіоелектроніки, пр. Науки,14, 61166, Харків
  • Yevheniia Khurdei асистент, Українська інженерно-педагогічна академія, вул. Університетська, 16, 61003, Харків
Ключові слова: томограма, тіньове зображення, коефіцієнт поглинання, інтерфлетація функцій

Анотація

Дана стаття присвячена подальшому узагальненню методів малоракурсної томографії, які використовують нові інформаційні оператори. В ній пропонується та досліджується метод відновлення коефіцієнта поглинання 3D тіла за допомогою проникаючого опромінення у трьох взаємно-перпендикулярних напрямках та трьох систем томограм у площинах, перпендикулярних цим напрямкам. Для моделювання досліджується детальніше сплайн-інтерфлетація функцій трьох змінних, в якій базисні функції є сплайнами першого степення. Не втрачаючи загальності, вважається, що досліджуваний об’єкт розташовано в одиничному кубі, ребра якого паралельні відповідним осям координат. Формулюються та доводяться теореми про апроксимативні властивості побудованих операторів, які наближують коефіцієнт поглинання. Зокрема, доведена теорема про залишок наближення.

Посилання

Serhiienko I. V., Lytvyn O. O. Matematychne modeliuvannia vnutrishnoi struktury 3D tila na osnovi trokh renthenivskykh znimkiv u trokh vzaiemno-perpendykuliarnykh rakursakh. Dopovidi NAN Ukrainy, № 7, 2008. – S. 53-59.

Serhiienko I. V., Lytvyn O. M., Lytvyn O. O. Sposib vidnovlennia vnutrishnoi struktury tryvymirnoho obiekta. Patent na vynakhid № 78569. Zareiestrovano v derzhavnomu reiestri patentiv Ukrainy na vynakhody 10.04.2007.

Опубліковано
2023-06-12
Як цитувати