Побудова регресійних залежностей з використанням ортогональних перетворень та теорії моментів

  • Ярослав П’янило
  • Олег Худолій
  • Анатолій Лопатьєв
  • Олександр Калиніченко
Ключові слова: методи оброблення цифрової інформації, спектральні методи, моменти, інваріанти

Анотація

В роботі досліджуються питання побудови регресійних та емпіричних залежностей для
вивчення процесів, які описуються часовими рядами дискретних даних.

Опубліковано
2023-03-15
Як цитувати
П’янило, Я., Худолій, О., Лопатьєв, А., & Калиніченко, О. (2023). Побудова регресійних залежностей з використанням ортогональних перетворень та теорії моментів. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, (34-35), 91-98. Retrieved із http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/252