Гранично-інтегральний аналіз тривимірної задачі для простору з періодичним масивом податливих включень

  • Володимир Станкевич
  • Олег Свєтлов
  • Марко Агеєнков
Ключові слова: безмежний простір, одноперіодичний масив податливих включень, граничні інтегральні рівняння, коефіцієнт інтенсивності напружень.

Анотація

Розглянуто статичну задачу про розривні навантаження пружного простору з періодичним масивом податливих включень. Задачу зведено до розв’язання двовимірного граничного інтегрального рівняння другого роду типу Ньютонівського потенціалу відносно невідомої функції розкриття включення. За допомогою розв’язків рівняння визначені статичні коефіцієнти інтенсивності напружень відриву та проаналізовані їх залежності від відстані між дефектами, контрастності жорсткостей матриці і наповнювача, заповнення ін’єкційним матеріалом тріщини

Посилання

Panasiuk V.V., Stadnyk M.M., Sylovanuk V.P. Kontsentratsiya napryazheniy v trekhmernykh telakh s tonkimi vklyucheniyami. - K.: Nauk. Dumka. - 1986. - 216 s.

Stadnyk M.M. Termopruzhnyi stan ta mitsnist til z tonkimi vklyucheniyami dovilnoi zhorstkosti. - Lviv: Vid-vo NLTU Ukrainy; "Doslidno-vydavnychiy tsentr Naukovoho tovarystva im. T.H. Shevchenka". - 2015. - 316 s.

Sulym H.T. Osnovy matematychnoi teorii termopruzhnoi riznovahy deformivnykh tverdykh til z tonkimi vklyucheniyami. - Lviv: Doslidno-vydavnychyi tsentr NTS. - 2007. - 716 s.

Sulym H., Vasylyshyn A., Pasternak I. Influence of imperfect interface of anisotropic thermomagnetoelectroelastic bimaterial solids on interaction of thin deformable inclusions // Acta Mech. et Automat. - 2022. - Vol. 16, No 3. - P. 242-249. https://doi.org/10.2478/ama-2022-0029

Halazyuk V.A., Sulym H.T. Napruzheno-deformovanyy stan neobmezhenoho seredovyshcha iz "zalikovanoyu" trishchynoyu // Dop. NAN Ukrainy. - 2013. - No. 10. - C. 65-69.

Panasiuk V.V., Marukha V.I., Sylovanuk V.P. Injection Technologies for the Repair of Damaged Concrete Structures. - Springer. Berlin. - 2014. - 241 p. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7908-2

Czarnecki L., Emmons P.H. Naprava i Ochrona Konstrukcji Betonowych. - Polski Cement. Krakow. - 2002. - 434 s.

Panasiuk V.V., Marukha V.I., Sylovanuk V.P. Efficient injection materials and the technologies of restoration of the serviceability of damaged building structures intended for long-termoperation // Materials Science. - 2018. - Vol. 54, No 2. - P. 154-162. https://doi.org/10.1007/s11003-018-0169-0

Molodid O.S., Plokhyta R.O. Tekhnolohiya remontu trishchyn v zalizobetonnykh konstruktsiyakh zalezhno vid shyryny yikh rozkryttia // Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn. - 2019. - Vyp. 39. - S. 154-161.

Zhadynskyi I.Ya. Vzaiemodiya odnoperiodychnykh podatlyvykh dyskovykh eliptychnoi formy vklyuchen pry padinni pruzhnoi harmonichnoi khvyli // Dop. NAN Ukrainy. - 2018. - № 10. - S. 37-43.

Stankevich V.Z., Butrak I.O., Zhbadynskyi I.Y. Diffraction of Rayleigh waves on a compliant inclusion in the elastic half space // J. of Math. Sc. - 2018. - Vol. 231, No 5. - P. 641-649. https://doi.org/10.1007/s10958-018-3841-x

Khai M.V. Dvumerne integralnye uravneniya tipa nyutonovskogo potentsiala i ikh prilozheniya. - K.: Nauk. Dumka. - 1993. - 253 s.

Gradshteyn I.S., Ryzhik I.M. Table of Integrals, Series, and Products. − AP Academic Press. − 2007. - 1221 p.

Hsiao G.C., Wendland W.L. Boundary Integral Equations. - Springer. - 2021. - 796 p. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71127-6

Savruk M.P. Dvumerne zadachi uprugosti dlya tel s treshchinami. - K.: Nauk. Dumka. - 1981. - 324 s.

Опубліковано
2023-03-15
Як цитувати