Коливання ортотропної панелі подвійної кривини з множиною включень довільної конфігурації за врахування розподіленого навантаження на поверхні панелі

  • Тетяна Шопа
Ключові слова: коливання, ортотропна панель подвійної кривини, включення, непрямий метод граничних елементів.

Анотація

В межах уточненої теорії, яка враховує деформацію поперечного зсуву, побудовано розв’язок задачі
про усталені коливання ортотропної панелі подвійної кривини з довільною кількістю масивних
наскрізних абсолютно жорстких включень довільної конфігурації за врахування гармонічного в часі
довільного розподіленого зовнішнього навантаження на поверхні панелі. Включення мають різні
типи з’єднань з панеллю і на них діють різні системи зовнішніх гармонічних в часі сил з головними
векторами нормальними до серединної поверхні панелі та головними моментами відносно центрів
мас включень рівними нулю. Вважаємо, що включення здійснюють переважно поступальний рух в
нормальному напрямку до серединної поверхні панелі. Зовнішня границя панелі є довільної форми і
на її контурах розглянуто різні типи гармонічних в часі граничних умов. Розв’язок побудовано на
основі непрямого методу граничних елементів. Використано секвенціальний підхід до зображення
функцій Гріна. Інтегральні рівняння розв’язано методом колокацій.

Опубліковано
2023-03-15
Як цитувати
Шопа, Т. (2023). Коливання ортотропної панелі подвійної кривини з множиною включень довільної конфігурації за врахування розподіленого навантаження на поверхні панелі. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, (34-35), 56-64. Retrieved із http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/248