Методи розрахунку площ накладання фарб растрових елементів еліпсоїдної форми

  • А Пушак
  • Р Казьмірович
Ключові слова: муар, друк «точка в точку», растрова крапка еліпсоїдної форми, стохастичний процес, ітерація, метод Монте-Карло.

Анотація

Розглянуто механізми виникнення муару при друці «точка в точку» для різних форм растрових елементів (коло, квадрат, ромб, еліпс). Наведено алгоритми розрахунку площ спільного накладання растрових елементів суміжних фарб круглої, квадратної та ромбічної форм. Розроблено алгоритм та методику розрахунку площ спільного накладання растрових елементів еліпсоїдної форми за довільного по осях координат їх несуміщення. Програмний код для обчислення площ спільного перетину еліпсів написано використовуючи мову програмування Pascal 7.0. Для обчислення площі спільного перетину двох еліпсів використано метод МонтеКарло. Знайдено оптимальні геометричні параметри для стохастичного процесу методу Монте-Карло. Одержано залежності площ спільного накладання растрових елементів еліпсоїдної форми від несуміщення по осі х за різних несуміщень по осі у.

Посилання

Shyrokov A.D. Dopechatnaya pidgotovka dlya typooftseta. K.: 2011. - 50 s.

Shchyogolev I. O rastravom vybore. Komp'yuart, №3, 2010.

Raskin A.N., Romeykov I.V., Biryukova N.D., Muratova Yu.A., Efremova A.N. Tekhnolohiya pechatnykh protsessov. M.: Kniga, 1989. - 432 s.

Kiphangh G. Entsyklopediya po pechatny sredstvam informatsii. Tekhnolohiya i sposoby proizvodstva. - M.: MGUP, 2003. - 1280 s.

Kaz'mirovych O.R., Pushak A.S., Kaz'mirovych R.V. Rozrakhunok ploshch nakladannya farb rastrovykh krapok kruhloyi formy metodom druku "tochka v tochku". Kompiuterni tekhnolohii drukarstva: zb. nauk. prats'. - Lviv: Ukr. akad. drukarstva, 2019. № 1 (41). - S. 57-64.

Kaz'mirovych O.R., Pushak A.S., Kaz'mirovych R.V. Rozrakhunok ploshch nakladannya farb rastrovykh elementiv kvadratnoyi formy pry drutsi "tochka v tochku". Kompiuterni tekhnolohii drukarstva: zb. nauk. prats'. - Lviv: Ukr. akad. drukarstva, 2019. № 2 (42). - S. 81-88.

Kaz'mirovych O.R., Pushak A.S., Kaz'mirovych R.V. Rozrakhunok ploshch nakladannya farb rastrovykh krapok rombichnoyi formy pry drutsi "tochka v tochku". Kompiuterni tekhnolohii drukarstva: zb. nauk. prats'. - Lviv: Ukr. akad. drukarstva, 2020. № 2 (44). - S. 143-150.

Kaz'mirovych O.R., Pushak A.S., Kaz'mirovych R.V. Rozrakhunok ploshch nakladannya farb rastrovykh krapok eliptychnoyi formy pry drutsi "tochka v tochku". Kompiuterni tekhnolohii drukarstva: zb. nauk. prats'. - Lviv: Ukr. akad. drukarstva, 2021. № 2 (46). - S. 43-54.

Опубліковано
2023-03-15