Напружено-деформований стан пластини з тріщиною та колінеарною щілиною за згину на пружній основі

  • Тарас Даляк лабораторія моделювання демпфуючих систем ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України
  • Микола Маковійчук лабораторія моделювання демпфуючих систем ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України
Ключові слова: пластина, пружна основа, тріщина, щілина, колінеарні дефекти, згин, закриття тріщини

Анотація

У двовимірній постановці розглянуто задачу про взаємодію двох колінеарних дефектів – тріщини, здатної до закриття, та щілини, береги якої не контактують – під час згину пластини
на пружній основі Вінклера. Закриття тріщини описано з використанням моделі контакту
вздовж лінії в лицьовій поверхні пластини. Під щілиною мається на увазі розріз з вільними від
напружень поверхнями, на якому, у прийнятій постановці задачі, допускається від’ємний стрибок переміщень у зоні стискаючих напружень. Задачу розв’язано за допомогою методу сингулярних інтегральних рівнянь та числового методу квадратур. Обчислено коефіцієнти інтенсивності зусиль та моментів у внутрішніх та зовнішніх вершинах тріщини і щілини. Досліджено розподіл контактної реакції на лінії тріщини, а також вплив пружної основи, взаємодії дефектів та контакту берегів тріщини на напружено-деформований стан пластини.

Посилання

Ang D. D., Folias E. S., Williams M. L. The bending stress in a cracked plate on an elastic foundation // ASME. J. Appl. Mech. - 1963. - V. 30, № 2. - P. 245-251. https://doi.org/10.1115/1.3636519

Folias E. S. On a plate supported by an elastic foundation and containing a finite crack // Int. J. Fract. - 1970. - V. 6. P. 257-263. https://doi.org/10.1007/BF00212656

Panasiuk V. V., Savruk M. P., Datsыshyn A. P. Raspredelenye napriazhenyi okolo treshchyn v plastynakh y obolochkakh. - Kyev: Nauk. dumka, 1976. - 444 s.

Berezhnytskyi L. T., Deliavskyi M. V., Panasiuk V. V. Yzghyb tonkykh plastyn s defektamy typa treshchyn. - Kyev: Nauk. dumka, 1979. - 400 s.

Savruk M. P. Dvumernыe zadachy upruhosty dlia tel s treshchynamy. - Kyev: Nauk. dumka, 1981. - 324 s.

Shatskyi I. P. Zghyn plastyny, oslablenoi rozrizom z kontaktuiuchymy berehamy // Dop. AN URSR. Ser. A. - 1988. - №7. - S. 49 - 51. https://doi.org/10.3354/meps049051

Shatskyi Y. P. Vzaymodeistvye kollynearnыkh razrezov s kontaktyruiushchymy kromkamy v yzghybaemoi plastyne // Fyz.-khym. mekhanyka materyalov. - 1990. - T. 26, № 3. - S. 70-75.

Young M. J., Sun C. T. Influence of crack closure on the stress intensity factor in bending plates - A classical plate solution // Intern. J. Fract. - 1992. - V 55. - P. 81-93. https://doi.org/10.1007/BF00018034

Shatskyi I. P., Makoviichuk M. V. Kontaktna vzaiemodiia berehiv trishchyny pid chas zghynu plastyny na pruzhnii osnovi // Fiz.-khim. mekhanika materialiv. - 2003. - T. 39, № 3. - S.

Shatskyi I. P., Makoviichuk M. V. Zmykannia berehiv kolinearnykh trishchyn pry zghyni plastyny na pruzhnii osnovi // Mashynoznavstvo. - 2004. - № 6. - S. 10-12.

Daliak T. M. Pro vzaiemodiiu trishchyn z shchilynamy pry zghyni plastynky // Mekhanika ruinuvannia materialiv i mitsnist konstruktsii (vyp. 2): V 3-kh t. / Pid zah. red. Panasiuka V.V. - Lviv : Kameniar, 1999. - T. 2. - S. 269-272.

Shatskyi I. P., Daliak T. M. Pro zakryttia trishchyn, ziednanykh zi shchilynamy, v zihnutii plastyni // Fiz.-khim. mekhanika materialiv. - 2002. - T. 38, № 1. - S. 24-30.

Mykola Makoviichuk, Taras Daliak. Vzaiemodiia trishchyny z kolinearnoiu shchilynoiu za zghynu plastyny na pruzhnii osnovi // 6-a Mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiia «Teoriia ta praktyka ratsionalnoho proektuvannia, vyhotovlennia i ekspluatatsii mashynobudivnykh konstruktsii». Tezy dop. - Lviv, 2018. - S. 53 - 54.

Shatskyi I. P., Daliak T. M. Vzaiemodiia trishchyny z kolinearnoiu shchilynoiu za zghynu plastyny // Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Fizyko-matematychni nauky. - 2015. - № 1. - S. 211-218. https://doi.org/10.1038/sj.bdj.2015.104

Опубліковано
2023-03-06