Malachivskyy, Petro, і Lev Melnychok. 2023. Чебишовське наближення функцій багатьох змінних з фіксованим значенням функції та частинної похідної. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, no 36 (Червень), 153-57. https://doi.org/10.15407/fmmit2023.36.153.