KOMYAK, V. Формалізація та постановка задач моделювання руху гетерогенних потоків людей. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, n. 36, p. 116-120, 13 jun. 2023.