MALACHIVSKYY, P.; MELNYCHOK, L. Чебишовське наближення функцій багатьох змінних з фіксованим значенням функції та частинної похідної. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, n. 36, p. 153-157, 12 jun. 2023.