Anisimov, A., & Zavadskyi, I. (2023). Ємнісно-часова оптимізація у стисканні природномовних текстів. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, (36), 7-11. https://doi.org/10.15407/10.15407/fmmit2023.36.007