##article.return## Адаптація перетворення Фур’є для відтворення неперіодичних сигналів Завантажити Завантажити PDF