##article.return## Наближення розв’язку крайової задачі інтерполяційним функціональним поліномом другого порядку Завантажити Завантажити PDF