##article.return## Про один спосіб побудови ядра коші сингулярного інтегрального рівняння для з'ясування напружено-деформованого стану клинової системи за антиплоскої деформації Завантажити Завантажити PDF